• 2-1 đánh bại Barcelona _xgznRGZh

    Ngày 2022-11-21 21:25     HITS: 76

    2-1 đánh bại Barcelona _xgznRGZh

    2-1 đánh bại Barcelona _xgznRGZh

    2-1 đánh bại Barcelona Người chơi quyết liệt nhất [SEP], Rodrigo đã hỗ trợ [UNK] Người chơi quyết liệt nhất [UNK], tấn công anh ta trực tiếac Real Madrid 2-1 đã đánh bại Bar