• Độ dài và chiều rộng của sân bóng tiêu chuẩn _Cu9FCxUv

    Ngày 2022-11-10 09:33     HITS: 94

    Độ dài và chiều rộng của sân bóng tiêu chuẩn _Cu9FCxUv

    Độ dài và chiều rộng của sân bóng tiêu chuẩn (), một vài ngày trước, tôi đã cho bạn một sự hiểu biết sơ bộ về một số ý nghĩa thông thường của bóng đá, bao gồm các quy tắc, nhưng chủ yếu hỏi một số điều khoản trên sân bóng quốc tế.

    Một người bạn nói riêng rằng anh ta sẽ học kiến ​​thức về bóng đá.

    Tôi muốn上一篇:3D Trò chơi bi -a _zXkQbEoL    下一篇:Kích thước và _MvVf95SG